Използвайки нашия сайт, вие приемате някои бисквитки да бъдат изтеглени от вашия браузър и устройство.

Общи условия
Общи условия

 

Информацията, която ни предоставяте на art-materiali.bg, служи единствено за осъществяване на поръчките и  няма да бъде предоставяна на трети лица или да се използва по друг начин за търговски цели.

Общите условия се прилагат за търговските взаимоотношения между клиента и компания: АРТМИЕ, спол. ООД, Стројарска 603/85, 06901 Снина, Словакия VAT No: BG3077685307.
Лице, отговарящо за бизнеса в България е Горан Димитриевич
.

Можете да се свържете с нас на email: info@art-materiali.bg или на телефон: 0876 649 044 в работни дни от 08:00 до 16:00 ч.

 

MY HOME s.r.o. (Продавачът) е длъжен:

- да достави в подходящ вид и количество стоките, отговорен е за продажната цена и условията за плащане, които са влезли в сила в деня на изпращане на поръчката;
- да достави стоката в съответствие с нормите, правилата и разпоредбите, които се прилагат в ЕС.


Купувачът е длъжен да:

-приеме поръчката си, да провери целостта на пратката, а в случай на повреда незабавно да уведоми превозвача (куриерската компания);

-плати стоките на покупна цена в пълно съответствие с условията за плащане в 7 дневен срок, в противен случай поръчката ще бъде отказана.

Прекратяване на договора, и връщане на стоката, без посочване на причините:

Потребителят е упълномощен от закон номер 108/2000 §11 част.1, че без да посочи причината, той може да прекрати договора в срок от 7 дни от деня на доставката или на датата на договора за услугите, ако купувачът в срок и по подходящ начин представи изискваната информация, съгласно с § 10 от същия закон. При прекратяване на договора, потребителят трябва да уведоми продавача в писмена форма чрез е-мейл или писмо.

 

Отстъпки и акции

Не е възможно да се комбинират повече акции или отстъпки в една поръчка!

Това означава, че акцията или отстъпката не може да се използва от един купувач в повече поръчки през времетраенето на акцията.

Връщането на стоки до 15 дни:

До 15 дни е срокът, в който можете да върнете стоката, без да посочите причините за това, но пощенските и други разходи, направени за изпращането на стоките, няма да бъдат възстановени.

При връщане на стоки в рамките на 15 дни е нужно, заедно с тях да попълните и изпратите Формуляр за връщане на стоки.

Стоките трябва да са в оригинална опаковка и не трябва да бъдат повредени. В случай на връщане, стоките трябва да бъдат изпратени с наложен платеж. След получаване и проверка на върнатите стоки, ние ще Ви върнем парите по банкова сметка. Стоките не трябва да бъдат използвани преди това.

Условия за плащане и доставка:

За всеки продукт е нужно да се заплати предварително (банков превод, плащане по банкова сметка, PayPal или по друг начин), или чрез наложен платеж. Срокът за доставка на всяка стока е различен. Ако в поръчката има продукти с различен срок за доставка, то цялата пратка ще бъде доставена в срока за доставка на продуктите с най-дълъг срок. В случай на непредвидени обстоятелства, като например загуба на стоки по пощата, повреда на стоките или забавяне на доставката чрез куриер, стоките могат да бъдат върнати от клиента и парите му ще бъдат възстановени.

Условия за рекламация:

В случай на доставка на повредени или сгрешени стоки, моля, уведомете ни в рамките на 7 дни от датата на установяване на грешката. Свържете се с нас по електронната поща, в която ни напишете номера на поръчката, както и описанието на рекламацията.

При изпращане на рекламираните стоки, е необходимо да се подаде попълнен формуляр за връщане на стоките. Възможно най-скоро ще се свържем с Вас и Вашата жалба ще се разгледа в рамките на законовия срок.

Ако купувачът не изпълни всички тези изисквания, продавачът не е длъжен да спазва правната норма на жалбата и може да завърши процеса в рамките на 30 дни.

Жалбите не са валидни за стоки повредени заради непрофесионално и небрежно боравене. Защитете вашите стоки от причините, с които можете да ги повредите (напр. метеорологични условия).

Правата на потребителите, свързани с продавача, произтичат от Закона за защите на потребителите "Държавен вестник", брой. 73/2010 и законите, които се прилагат в ЕС и които ще бъдат включени в новите промени в Закона за защита на потребителите 2014.

Личните данни се използват в съответствие със Закона за защита на личните данни "Държавен вестник" брой. 97/2008, 104/2009, 68/2012 - Решение на Конституционния съд 107/2012. Личните данни се използват само за целите на бизнеса между купувача и продавача, и няма да бъдат предоставени на трети страни (с изключение на лицата, ангажирани в превоза на стоки).

 

Отстъпки и акции

Не е възможно да се комбинират повече акции или отстъпки в една поръчка.Също така, акцията или отстъпката не може да се използва от един купувач в повече поръчки за времетраенето на промоцията.

ARTMIE, spol. s.r.o.
Strojárska 603/85
06901 Snina
Slovakia

NWJkZj